Tiến độ thi công phần hầm Nhà Hưng Thịnh

Hình tổng thể công trình nhà hưng thịnh - hungthinhbd.vn

Thông tin và hình ảnh mới nhất về tiến độ thi công căn hộ Nhà Hưng Thịnh sẽ được liên tục cập nhật. Hiện tại, công trình đang đi vào giai đoạn thi công phần hầm.

Tiến độ thi công ngày 08-04-2021

Tiến độ thi công 08.04.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công b 08.04.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 29-03-2021

Tiến độ thi công 29.03.2021 - hungthinhbd.vn
Sàn hầm 1
Tiến độ thi công b 29.03.2021 - hungthinhbd.vn
Sàn hầm 1
Tiến độ thi công c 29.03.2021 - hungthinhbd.vn
Ram dốc sàn hầm 1

 

Tiến độ thi công ngày 15-03-2021

Tiến độ thi công 23.03.2021 - hungthinhbd.vn
Công tác họp trước khi đổ Bê tông
Tiến độ thi công b 23.03.2021 - hungthinhbd.vn
Công tác đổ Bê tông

Tiến độ thi công c 23.03.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 15-03-2021

Tiến độ thi công d 15.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công 15.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công c 15.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công b 15.03.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 08-03-2021

Tiến độ thi công 08.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công b08.03.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 04-03-2021

Toàn cảnh thi công phần hầm - hungthinhbd.vn
Toàn cảnh thi công phần hầm

Hình tổng thể công trình nhà hưng thịnh - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công 04.03.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 01-03-2021

Tiến độ thi công 01.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công b 01.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công c 01.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công d 01.03.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 24-02-2021

Tiến độ thi công 24.02.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công b 24.02.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 20-02-2021

Tiến độ thi công b 20.02.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công c 20.02.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 18-02-2021

Tiến độ thi công 18.02.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công d 18.02.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công e 18.02.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 01-02-2021

Đổ bê tông sàn 5 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công 01.02.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 30-01-2021

Tiến độ thi công b 30.1.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công 30.1.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 28-01-2021

Công tác đan sắt 2 - hungthinhbd.vn

Công tác đan sắt 8 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 27-01-2021

Đổ bê tông sàn 1 - hungthinhbd.vbn

Toàn cảnh đổ bê tông sàn 1 - hungthinhbd.vn
Toàn cảnh đổ bê tông sàn 1 – hungthinhbd.vn

 

Công tác đổ bê tông sàn - hungthinhbd.vn
Công tác đổ bê tông sàn

 

Tiến độ thi công ngày 19-01-2021

Flycam Hưng Thịnh SunShine - hungthinhbd.vn
Flycam tổng thể công trình
Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine 2 - hungthinhbd.vn
Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine

 

Tiến độ thi công ngày 12-01-2021

Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine 6 - hungthinhbd.vn
Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine
Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine 4 - hungthinhbd.vn
Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine

 

Tiến độ thi công ngày 06-01-2021

Tiến độ thi công 6.1 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công 6.1a - hungthinhbd.vn
Công tác chuẩn bị thi công sàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *