GIỚI THIỆU VỀ HƯNG THỊNH

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nhà Hưng Thịnh, đã hình thành và phát triển
trong lĩnh vực Đầu tư & Xây dựng các dự án Bất động sản tại Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã xác định nhiệm vụ và sứ mệnh
của mình. Với mong muốn mang đến những công trình kiến trúc nhiều tiện
ích phục vụ cho đời sống người Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh doanh Bất
động sản. Bằng cái “TÂM” của mình, chúng tôi luôn mong muốn chăm chút
cho từng sản phẩm, từng dự án làm sao để mang đến cuộc sống mới hiện
đại, xứng tầm Quốc Tế, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa thuần Việt.

TÌM HIỂU THÊM

Danh sách dự án